10 dage gamle, de sover, spiser og har det godt med Tilde.